januar 15

Større virksomhed: Optimer din kundeservice!

  • Estimeret læsetid:  minutter

Ofte kan også større virksomheder med egen kundeservice med fordel optimere deres kundeservice – til gavn for både virksomhed og kunder.

Større virksomheders interne kundeservice kører ofte uproblematisk på hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00. Her er alt godt. Udfordringerne opstår i ydertimerne, da kunderne også forventer, at blive serviceret om aftenen og i weekenderne, hvor de måske har tid til at foretage et køb af en vare eller ydelse.

Modsat kundeservice i normal arbejdstid er det omkostningstungt og ofte slet ikke rentabelt at levere den  service kunderne forventer  24/7 med en intern organisering.

Men det er der heldigvis en løsning på, da Connexio tilbyder en kombination, der forener det bedste fra to verdener.

Løsningen er den enkle, at virksomheden varetager kundeservicen i dagtimerne og Connexio varetager kundeservicen i ydretimerne. en løsning der kan optimeres yderligere ved at underbemande i dagtimerne og lade os besvare de peak-henvendelser, der kommer.

Naturligvis bruger Connexio samme system, som den virksombed, vi hjælper med kundeservicen. På den måde er der 100 % gennemsigtighed for både os og jer.  Denne  ‘crossboarderløsning’ er en naturlig og gennemprøvet måde for os at arbejde på.

Ved den her løsning opnår større virksomheder:

  • Hands on i egen kundeserviceafdeling.
  • Optimal udnyttelse af egne ressourcer. Læs besparelser!
  • Fleksibilitet ved sygdom/ferie og når der i perioder er pres på.
  • Mindre pres på den interne kundeserviceafdeling. Når der er travlt i dagtimerne, hjælper vi med overløb.
  • Konkurrencedygtig minutafregning både i dagtimerne men i særdelshed i ydertimerne. Du betaler kun for den tid du bruger.
  • Bedre fordeling af henvendelserne med flere åbne timer i kundeservicen.
  • Sparring med Connexio om den teknologiske udvikling i kundeserviceindustrien.

En god løsning for moderne virksomheder, der har opnået succes med deres forretning.

Ring og hør, hvordan vi bedst arbejde sammen.

 


Lignende artikler

Bliv opdateret på kundeservice.