__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"a7e5a":{"name":"Main Accent","parent":-1},"44cff":{"name":"Main Accent Transparent","parent":"a7e5a","lock":{"saturation":0,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"a7e5a":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"44cff":{"val":"rgba(55, 180, 233, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":197,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.25}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"a7e5a":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"44cff":{"val":"rgba(55, 180, 233, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":197,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.25}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Profesjonell kundeservice. På norsk. Fleksibel løsning fakturert etter forbruk.

Connexio er et dansk kundeserviceselskap som betjener bedrifter i flere forskjellige markeder. Vi tilbyr profesjonell kundeservice på følgende språk: dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk og våre kundeserviceagenter snakker sitt morsmål når de behandler kundene dine. Avdelingene våre ligger i Århus, Danmark og Berlin, Tyskland.  

Vi sitter med over 40 års erfaring i bransjen.

Hos oss blir den nyeste teknologien tatt i bruk og vi deler gjerne våre kunnskaper med deg. Ring og hør med oss hvordan du kan tilby kundene profesjonell kundeservice på deres språk.

Vår administrerende direktør Bjarke Andersen svarer gjerne på telefonen.

Vi ringer deg
Kontaktinformasjonen din