__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"a7e5a":{"name":"Main Accent","parent":-1},"44cff":{"name":"Main Accent Transparent","parent":"a7e5a","lock":{"saturation":0,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"a7e5a":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"44cff":{"val":"rgba(55, 180, 233, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":197,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.25}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"a7e5a":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"44cff":{"val":"rgba(55, 180, 233, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":197,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.25}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Professionell kundservice. På svenska. Flexibel lösning fakturerad efter konsumtion.

Connexio är det danska kundtjänstföretaget som betjänar företag som verkar på flera marknader. Vi erbjuder professionell kundtjänst på följande språk: danska, norska, svenska, tyska och engelska. Vi har kontor i Århus, Danmark och Berlin, Tyskland. Alla våra kundtjänstrepresentanter talar sitt modersmål när de betjänar dina kunder.

Vi har mer än 40 års erfarenhet.

Vi använder den senaste tekniken och delar gärna vår kunskap med dig. Ring och hör hur du kan erbjuda dina kunder professionell kundtjänst på deras språk.

Ring och prata med VD Bjarke Andersen

Låt oss ringa dig
Dina kontaktuppgifter