Lokalisering

Hvorfor er vi i Spania?

Connexio er et dansk dansk selskap med hovedkontor i Spania, hvor vi har to kontorer i Malagasom er registrert i Spania i henhold til spansk lov. Vi har vårt fokus på det nordiske markedetsom er et språkområde som kan være vanskelig for mange selskaper, men for oss er det vår hjemmebane.


Vi har valgt å å lokalisere oss i Malaga, Spania, fordi vi har tilgang til arbeidskraft og arbeidskraft med mange forskjellige nasjonaliteter. Dette gjør det mulig for oss å levere til mange nasjonaliteter under samme tak og hjelpe kundene våre på tvers av landegrensene.

Connexio hovedkontor outsourcing kundeservice - din partner

.