OmniChannel

OmniChannel

Kundene dine kontakter deg på alle mulige måter, men vi ser at de fleste foretrekker telefon. E-post er den nest vanligste formen, etterfulgt av chat og sosiale medier.


For å gi kundene dine den beste kundeservicemå du åpne opp alle kanalene kundene dine etterspør og bruker.

Telefon og chat krever umiddelbar respons, mens e-post og sosiale medier krever umiddelbar respons. sosiale medier kan vente en liten stund før de svarer. Vi ser ofte at en underbemannet kundeserviceavdeling tar telefonen, men "glemmer" de andre kanalene.


og backlog av ubesvarte e-poster er et enormt sløseri med potensial, enten i form av salg som ikke blir registrert, eller kundeservicehenvendelser som trenger oppmerksomhet slik at du kan opprettholde en god kundedialog.


Vi behandler alle henvendelser til virksomheten din via vår kundeserviceløsning på samme måte. Vi skiller ikke mellom kanalene - vi ser dem som én kanal, og vi kaller dette omnikanal-kommunikasjon. Konkret betyr det at vi møter kundene dine i én kanal og kanskje fortsetter dialogen i en annen. Du kjenner sikkert allerede til dette fra din egen hverdag, der du daglig kommuniserer med kunder eller venner via flere ulike kanaler; telefon, chat, Facebook Messenger, Snapchat, Twitter, e-post eller meldinger. Kundene dine bruker også denne formen for privat kommunikasjon når de handler og kontakter kundeservice.

omnichannel-connexio.dk-outsourcing kundeservice

.