Delingsøkonomi kan frigjøre ressurser til vekst

Prinsippene bak bildeling og privat boligutleie kan overføres til næringslivet og styrke bedriftenes vekststrategier. Det handler om å optimalisere forvaltningen av medarbeiderne - vår knappeste ressurs. 

 

 

 

Av Bjarke Andersen, administrerende direktør i Connexio

GoMore gjør det for transport, Airbnb gjør det for overnatting, og for frilansere og småbedrifter finnes det kontorfellesskap der man kan leie møterom og kontorer etter behov.


Delingsøkonomien - eller delte tjenestekonsepter - er i stadig utvikling, drevet av teknologi som gjør det stadig enklere å dele, bestille og betale for/ta betalt for tjenester. I tillegg rimer delingsøkonomien med det økende globale fokuset på bærekraft.  

Begrunnelsen er at du ikke trenger egen bil når du bare trenger å kjøre to ganger i måneden og du enkelt og greit kan abonnere på en delebil. Du trenger ikke eget kontor hvis du kan booke et presentabelt møterom med isvann, kaffe og wifi i de timene du har kundebesøk osv.


Delingsøkonomien finnes allerede i næringslivet, men den kalles ofte noe annet. I min bransje - kundeservice - tilbyr vi for eksempel kundene våre at de bare betaler for den tjenesten de trenger. Bokstavelig talt og per minutt. Samme prinsipp som bildeling eller et møterom på et kontorfellesskap.


På denne måten kan kundene våre enkelt skalere kundeservicen etter behov. Oppskalering kan gjøres i perioder med økt salg, som Black Friday, sommersalg og julehandel, det kan være behov for ekstra bemanning på ukurante tidspunkter når kundene handler på nettet døgnet rundt, og det kan også være behov for å betjene kunder på andre språk enn dansk. 


Poenget er at den også kan skaleres ned uten problemer, noe som gjør kostnadene variable for selskapet. Dette er viktig av særlig to grunner. For det første får bedriften et optimalt forhold mellom kostnaden for tjenesten og behovet for den. For det andre frigjøres medarbeidere fra funksjoner der kompetansen ikke utnyttes optimalt. Ressurser som kan brukes til å skape vekst i stedet for å være bundet opp i enten ineffektiv multifunksjonalitet eller ineffektiv venting på en kundehenvendelse.


Sistnevnte er avgjørende i en tid der dansk næringsliv og arbeidsmarked for alvor er i ferd med å hente seg inn igjen etter koronakrisen, og alle prognoser og nøkkeltall peker mot vekst og fremdrift. Et potensielt veksteventyr der en av de største flaskehalsene ifølge DI vil være mangel på arbeidskraft. En mangel som DI frykter i verste fall kan sette danske bedrifters forestående omstillingsarbeid i fare, fordi dansk næringsliv ikke har nok ansatte til å holde seg på vekstsporet og sikre eksportordrer til utlandet.  

Mangel på arbeidskraft kan løses med politiske reformer eller ved å importere arbeidskraft fra utlandet, men ingen av delene løser problemet her og nå, der behovet er. Derfor er det viktig å se på hvordan vi best mulig kan utnytte ressursene til våre nåværende ansatte, og delte tjenestekonsepter på tvers av en rekke funksjoner kan være en del av løsningen.


På samme måte som en bil ikke trenger å stå parkert i garasjen 90 prosent av tiden, trenger ikke medarbeiderne å stå parkert i funksjoner som er etterspurt i perioder med stor pågang, men som ellers har lite å gjøre. Det er verken lønnsomt, langsiktig eller verdiskapende.

Potensialet er stort for de selskapene som omfavner utviklingen og velger en delingsøkonomisk tilnærming til medarbeiderressurser og løsning av funksjoner i delte servicekonsepter - fordi dette gir dem tilgang til et åpenbart potensial for optimalisering og frigjøring av ressurser som kan brukes til vekst og utvikling. Hvem kommer først?