OmniChannel

OmniChannel

Dina kunder kontaktar dig på många olika sätt, men vi ser att de flesta föredrar telefon. E-post är det näst vanligaste sättet, följt av chatt och kommunikation via sociala medier.


För att ge dina kunder den bästa kundservicemåste du öppna upp alla de kanaler som dina kunder efterfrågar och använder.

Telefon och chatt kräver omedelbar respons, medan e-post och sociala medier sociala medier kan vänta en liten stund innan de svarar. Vi ser ofta att en underbemannad kundserviceavdelning tar upp telefonen men "glömmer" bort andra kanaler.


Och back-log med obesvarade e-postmeddelanden är ett enormt slöseri med potential, antingen i form av försäljning som inte registreras eller kundtjänstförfrågningar som behöver åtgärdas så att du kan upprätthålla en bra kunddialog.


Vi behandlar alla förfrågningar till ditt företag via vår kundtjänstlösning på samma sätt. Vi gör ingen skillnad på kanalerna - i själva verket ser vi dem som en och vi kallar det omnikanalskommunikation. Konkret innebär det att vi möter era kunder i en kanal och kanske fortsätter dialogen i en annan. Du känner säkert redan till detta från din vardag, där du dagligen kommunicerar med dina kunder eller vänner via flera olika kanaler; telefon, chatt, Facebook Messenger, Snapchat, Twitter, e-post eller meddelanden. Dina kunder använder också denna form av privat kommunikation när de handlar och kontaktar kundtjänsten.

omnichannel-connexio.dk-outsourcing kundtjänst

.