Teknik

Tekniken måste stödja
att kunderna står i centrum

De bästa kundmötena uppstår när kunderna kan välja hur och när dialogen ska äga rum. Ett av teknikens huvudsyften är att ge kunden tillgång till att uppfylla detta behov.

 

Ett enkelt exempel är kunden som går ut på nätet en söndagskväll för att kylskåpet låter och inte kyler ordentligt. Kunden har bråttom med att lösa problemet och kommer vanligtvis att gå online för att hitta lösningar. De kommer förmodligen inte att kunna räkna ut vad de behöver göra för att lösa sitt problem. Ska de köpa nytt, beställa en reparatör? Vad ska de köpa? Hur får de det installerat?

 

Frågorna kommer att vara många. Om onlinekunden på din webbplats får möjlighet att föra en dialog med en människa - till exempel i en chatt eller en popup-fråga om de vill bli uppringda - kommer det att upplevas som en enorm hjälp för kunden. Kundupplevelsen kommer att öka och sannolikheten för en försäljning kommer att vara extremt hög.

 

En bra kundupplevelse kräver att kunden upplever samstämmighet i sina kontakter med den organisation som de interagerar med. Det andra huvudsyftet med teknik är att säkerställa detta.

 

Vanligtvis registreras kundens data och historik i olika system: ett CRM-system, ett omnikanalsystem och i vissa fall ytterligare system som leverans- eller lagerhanteringssystem. För att kunna leverera bra kundservice i dialogögonblicket behöver serviceagenten tillgång till dessa data.

 

Bra kundservice är inte gratis, och för kundens skull bör den tillgängliga budgeten utnyttjas så effektivt som möjligt. Det tredje huvudsyftet med teknik är att minimera resursanvändningen där det är möjligt, så att pengar kan spenderas där de tillför mest värde.

 

Ett exempel på detta är användningen av självbetjäningslösningar som stöds av digitala kunskapsdatabaser. Enkla förfrågningar kräver inte nödvändigtvis en dialog med en människa, utan kan lösas mer effektivt genom att kunden hittar sina egna svar online.

 

På Connexio är tekniken avgörande för att skapa en bra kundupplevelse och kostnadseffektiva lösningar. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att testa möjligheter och bygga lösningar som för våra kunder och deras kunder närmare varandra.

teknik outsourcing kundservice-connexio.dk-din outsourcingpartner

.