Insikter och trender för att
inspirera dina strategier för kundupplevelse 2024

2024 förväntas bli ett avgörande år för varumärken att anpassa sig, experimentera och bygga nära relationer med sina kunder. Kunderna letar efter mer än bara värde - de vill ha respekt, transparens och enkelhet i sina upplevelser som är skräddarsydda och personliga.

När du återskapar fantastiska upplevelser för dina mobila kunder kan du fundera på vad våra experter, partners och kunder har att säga om det kommande året.

Kundservice och AI

Kundservice och AI- Connexio- Outsourcing av kundservice- Utgående kundservice

I den moderna digitala tidsåldern, där förväntningarna på kundservice ständigt ökar, är AI visat sig vara en ovärderlig resurs för företag som vill leverera en exceptionell kundupplevelse. AI har revolutionerat kundservicen på flera sätt. En av de mest anmärkningsvärda är Chatbots, som drivs av AI-algoritmer. Dessa virtuella assistenter är tillgängliga 24/7 och [...].

Kundlojalitet

Varför en bra kundupplevelse är avgörande för kundlojalitet och företagets tillväxt?

En oumbärlig nyckel till tillväxt och kundlojalitet är en övertygande kundupplevelse. I en tid när konkurrensen är intensiv och konsumenterna är mer krävande än någonsin tidigare räcker det inte längre med att bara leverera en produkt eller tjänst. [...]

Kundernas förtroende är av största vikt

trustpilot-blogg-connexio-outsourcing kundservice

Trustpilot är en global plattform som hjälper kunder att fatta välgrundade köpbeslut och företag att utveckla både produkter och upplevelser. Ett verktyg som är oumbärligt för kundservice, som lever på att bygga förtroende. [...]

Varför bör du undvika
dina kunder?

varför du bör undvika dina kunder?Connxio.com-blogg-outsourcing kundservice

Ticket deflection handlar om att hjälpa kunderna att hjälpa sig själva så att de får snabbare svar på sina frågor. Kunderna upplever bättre service och din organisation spenderar mindre resurser på kundservice om det görs på rätt sätt. Men det är en svår balansgång.

Kom ihåg att tacka dina
kunder när de lämnar dig

Inom kundservice ligger fokus vanligtvis på att betjäna nya kunder, men det lönar sig att prioritera dem som är på väg ut. Hälften av dem skulle faktiskt vilja stanna kvar, om de får lite hjälp på traven

Skapa värde med systematisk kunskap kunskap om dina kunder

Kundservice är en bransch där artificiell intelligens vinner allt mer mark. Nya tekniker knackar på dörren, men som i alla andra branscher är ett program bara så bra som den input det får. Det viktigaste är att hålla koll på vad du vet om dina kunder.

Delningsekonomi kan frigöra resurser för tillväxt

Principerna bakom bildelning och privatbostadsuthyrning kan överföras till affärsvärlden och stärka företagens tillväxtstrategier. Det handlar om att optimera hanteringen av medarbetare - vår mest knappa resurs. 

Trender inom optimering av kundservice

Det finns ett mönster i hur företag kan optimera sin kundservice - både externt gentemot kunderna och internt för att uppnå optimal balans mellan resursanvändning och effekt av insatserna.

Personligt anpassad service på nätet

Företag som lyckas integrera god service och personlig service på sin webbplats kommer att ha en fördel gentemot sina konkurrenter och en chans att lyckas i den ökande globala konkurrensen inom onlineshopping. Kapplöpningen, som covid-19 bara har intensifierat, är i full gång och danska företag har alla möjligheter att delta.     

Att vara nära kunderna är nyckeln

Nyckeln är att vara nära sina kunder-connexio.dk- outsourcing av kundservice- skandinavien

Sedan Fresh.land bestämde sig för att hitta en partner för sina växande behov av kundservice, var parametrarna flexibilitet, möjlighet till skräddarsydda lösningar och en hög grad av öppenhet för kundernas behov. Det var därför Connexio valdes.

Modern kundservice - människor eller automatisering?

Modern kundservice - människor eller automatisering? connexio.com nyheter om outsourcing av kundservice

Efter att ha besökt två av årets viktigaste mässor står det klart att branschen står inför ett dilemma. Ska man fokusera på att automatisera sina system, eller är den mänskliga faktorn fortfarande viktigast? Och var ligger balansen?

Att anpassa sig till företagets DNA är avgörande

Avgörande anpassning till din organisations DNA: Upptäck hur detta är nyckeln till långsiktig framgång. connexio.dk- blog - outsourcing av kundservice i hela Skandinavien

Kundservice för andras räkning kräver förståelse för det företag vars kunder du för dialog med för företagets räkning. Och du måste kunna växla obehindrat mellan olika företagskulturer och olika sätt att möta kunderna.

Full transparens, bra förberedelser och att släppa tyglarna

Full transparens, bra förberedelser och släpp tyglarna - outsourcing av kundtjänst - skandinavien - kundtjänst blogg - connexio.dk

Stormarknaden på nätet Osumas samarbete med Connexio har resulterat i både besparingar och utrymme för större fokus på kundupplevelsen. Osumas VD Carsten Pahlke berättar om för- och nackdelar med outsourcing av kundtjänst och vad som är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av samarbetet.